Sản phẩm bán chạy
Mộc nhĩ đen trồng
Giá chính hãng: Liên hệ
Nấm hương ngon loại 1
Giá chính hãng: Liên hệ
Măng Rừng Bắc Kạn
Giá chính hãng: Liên hệ
Mộc nhĩ đen tự nhiên
Giá chính hãng: Liên hệ
Miến dong Nhất Thiện
Giá chính hãng: Liên hệ
Sản phẩm nổi bật
Tôm chua Ba Bể - Bắc Kạn
Giá chính hãng: Liên hệ
Quýt Bắc Kạn
Giá chính hãng: Liên hệ
Nếp Nương Bắc Kạn
Giá chính hãng: Liên hệ
Rượu Bó Nặm
Giá chính hãng: Liên hệ
Rượu Ngô Ba Bể
Giá chính hãng: Liên hệ
Măng Vầu Bắc Kạn
Giá chính hãng: Liên hệ
Rau Dớn Bắc Kạn
Giá chính hãng: Liên hệ
Trám trắng Bắc Kạn
Giá chính hãng: Liên hệ
Trám đen Bắc Kạn
Giá chính hãng: Liên hệ
Rau Bò Khai
Giá chính hãng: Liên hệ
Rau ngót rừng
Giá chính hãng: Liên hệ
Lạp Sườn Bắc Kạn
Giá chính hãng: Liên hệ
Cách làm măng nhồi
Giá chính hãng: Liên hệ
Măng nứa Tép loại 2
Giá chính hãng: Liên hệ
Măng nứa ngộ loại 2
Giá chính hãng: Liên hệ
Chè Ta
Giá chính hãng: Liên hệ
Chè 777
Giá chính hãng: Liên hệ
Chè Lai
Giá chính hãng: Liên hệ
Chè Kim Tiên
Giá chính hãng: Liên hệ
Mộc nhĩ đen trồng
Giá chính hãng: Liên hệ
Măng muối ớt Bắc Kạn
Giá chính hãng: Liên hệ
Nấm hương ngon loại 1
Giá chính hãng: Liên hệ
Măng Rừng Bắc Kạn
Giá chính hãng: Liên hệ
Mộc nhĩ đen tự nhiên
Giá chính hãng: Liên hệ
Miến Dong Na Rì
Giá chính hãng: Liên hệ
Miến dong Nhất Thiện
Giá chính hãng: Liên hệ
Miến Mộc Vạn Xuân
Giá chính hãng: Liên hệ
Giỏ hàng
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ kinh doanh
Bộ phận kinh doanh
0973.040.266
0961.01.07.87